Bến xe khách - Tra cứu thông tin bến xe - Thông tin xe khách liên tỉnh toàn Việt Nam

Số điện thoại bến xe Thái Nguyên

Bến xe khách Thái Nguyên

Địa chỉ: Phường Quang Trung, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: 02803 751 006 

 

Bến xe khách

Xem ảnh, xem vị trí trên bản đồ và xem thông tin khác của bến xe Thái Nguyên.