Bến xe khách - Tra cứu thông tin bến xe - Thông tin xe khách liên tỉnh toàn Việt Nam

Số điện thoại bến xe Bắc Giang

Công ty CP xe khách Bắc Giang - Bến xe

Địa chỉ: 197 Xương Giang, TP. Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240 3 854 248